NJPW Road To Power Struggle Results (10/26) | New Champs!

NJPW Road To Power Struggle Results (10/26)

  • SANADA & Hiromu Takahashi def. Yuji Nagata & Ryusuke Taguchi
  • Yujiro Takahashi, EVIL, Dick Togo, & SHO def. Master Wato, Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, & YOSHI-HASHI
  • Aaron Henare & Great-O-Khan def. Tomoaki Honma & Toru Yano
  • Hiroshi Tanahashi & Togi Makabe def. Gedo & KENTA
  • Tanga Loa, Tama Tonga, & Jado def. Satoshi Kojima, Kazuchika Okada, & Hiroyoshi Tenzan
  • Zack Sabre Jr. & DOUKI def. BUSHI & Shingo Takagi
  • IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championships: Robbie Eagles & Tiger Mask def. Yoshinobu Kanemaru & El Desperado (c) 

Please Subscribe/Follow

Wrestling Reviews & Results

Share This Page!